Informacja o przyjmowaniu obywateli

Informacja o przyjmowaniu obywateli przez Komendanta Policji lub jego Zastępców

Interesanci są przyjmowani we środy w godzinach 15.00-16.30, po uprzednim zgłoszeniu:

•telefonicznym na numer telefonu: 47 22 22 916

•osobistym w ramach przyjęć interesantów podczas dyżuru skargowego pełnionego przez funkcjonariuszy w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00.

Podczas zgłoszenia należy podać zwięzłą informację dotycząca przedmiotu skargi lub wniosku.

 WAŻNE!

Interesanci przyjmowani są przez kierownictwo w sprawach skarg lub wniosków. W innych sprawach obywatelom udzielają pomocy funkcjonariusze zajmujący się  daną problematyką.