Wiadomości

Policjanci wręczali odblaski niechronionym uczestnikom ruchu drogowego

Data publikacji 09.08.2019

W czwartek malborscy policjanci przeprowadzili działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, przypomnienie, że są oni pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym – rowerzysta. Tego dnia piesi i rowerzyści otrzymywali od policjantów odblaski po to, aby być lepiej widocznym, a tym samym bardziej bezpiecznym na drodze.

Wczoraj ( 8 sierpnia br. ) na terenie całego powiatu malborskiego policjanci przeprowadzili działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Prawo dokładnie reguluje zasady poruszania się pieszych, rowerzystów oraz kierujących innymi pojazdami w obrębie przejść oraz przejazdów rowerowych. Mimo poprawy infrastruktury drogowej, nadal dochodzi do tragicznych w skutkach zdarzeń. Przejście dla pieszych jest miejscem szczególnym. Pieszy, znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. Niestety właśnie na przejściach dochodzi do największej ilości wypadków. Podczas wczorajszej akcji funkcjonariusze bacznie przyglądali się pieszym i kierowcom czy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Policjanci tłumaczyli uczestnikom ruchu, jakie tragiczne w skutkach mogą być nieodpowiedzialne i niezgodne z przepisami zachowania na drodze. W trakcie działań policyjnym nadzorem były objęte przede wszystkim ulice i skrzyżowania o największym natężeniu ruchu pieszych. W rezultacie w czasie działań policjanci ujawnili 23 wykroczenia. Podczas prowadzonych działań policjanci wręczali niechronionym uczestnikom ruchu drogowego odblaski przypominając, że noszenie odblasków zwiększa przede wszystkim widoczność na drodze i w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy naszego bezpieczeństwa.