Wiadomości

Debata ewaluacyjna o narkotykach i dopalaczach w Kończewicach

Data publikacji 17.06.2019

W piątek w Szkole Podstawowej w Kończewicach odbyła się debata ewaluacyjna zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Malborku wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku. Spotkanie z uczniami klas szóstych, siódmych i ósmych odbyło się pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Możesz mieć na nie wpływ”. Debata dotyczyła problemów związanych z zażywaniem dopalaczy, alkoholu i substancji psychoaktywnych.

W ubiegły piątek (14 czerwca 2019 r.) o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Kończewicach rozpoczęła się debata ewaluacyjna pn. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Możesz mieć na nie wpływ”, która miała na celu podsumowanie debaty wyjściowej zorganizowanej w grudniu ubiegłego roku. W spotkaniu brało udział około 50 osób. Z młodzieżą klas szóstych, siódmych i ósmych o uzależnieniach rozmawiali I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Malborku, policjantka zajmująca się zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną, przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku. Kolejne tego typu spotkanie miało przypomnieć młodym ludziom jakie zagrożenia niesie ze sobą spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków oraz niewiadomego pochodzenia i składu dopalaczy, ale także zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży szkolnej na temat negatywnego wpływu środków odurzających na człowieka oraz skutkach prawnych z tym związanych. Policjanci i przedstawiciele pozostałych instytucji podczas swoich prelekcji posiłkowali się prezentacjami, w których obrazowo przedstawili uczestnikom  problem uzależnień i jak się przed nimi chronić oraz poinformowali o adresach instytucji, w których można szukać pomocy w takich przypadkach.    Na koniec spotkania przypomniano uczniom o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji.