POLICYJNA PROFILAKTYKA W SZKOLE - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Wiadomości

POLICYJNA PROFILAKTYKA W SZKOLE

Data publikacji 05.06.2019

Z okazji 15 dnia profilaktyki policjantka przeprowadziła zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Stawie. Głównym celem spotkania było uświadomienie uczniom jakie konsekwencje wiążą się ze stosowaniem przemocy oraz agresji. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas VII i VIII podstawowych oraz klas III gimnazjum wraz z nauczycielami.

W poniedziałek (03 czerwca br.) dzielnicowa z Komisariatu Policji w Nowym Stawie odwiedziła młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W spotkaniu udział wzięli uczniowie najstarszych klas. Policjantka rozmawiała z nimi o zagrożeniach i wskazywała właściwe zachowania w sytuacjach, w których mogą znaleźć się każdego dnia. Funkcjonariuszka omówiła zasady bezpieczeństwa w szkole i w czasie wolnym od zajęć, a także przybliżyła uczniom pojęcie przemocy i agresji szkolnej. Dzielnicowa wyjaśniła równicę między czynem karalny, a demoralizacją, a także omówiła konsekwencje prawne. Zajęcia miały na celu wskazanie młodym osobom zachowań społecznie pożądanych i praktycznych sposobów rozwiązywania problemów, w sposób kulturalny, nie obrażając drugiej osoby oraz nie naruszając prawa.

  • Policjantka prowadzi zajęcia z młodzieżą o agresji i przemocy