Wydział Dochodzeniowo -Śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy


 Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego
podkom. Jarosław Kowalkowski
tel. 47 74 22 805

 

 Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego
asp. szt. Małgorzata Koteras-Kussowska
tel. 47 74  22 907