Wydział Dochodzeniowo -Śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy


p.o. Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego
podkom. Jarosław Kowalkowski
tel. 55 270 28 05