Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Kierownictwo

Kierownictwo

 

insp. Michał Zapolski

Komendant Powiatowy Policji w Malborku

 


nadkom. Krzysztof Borkowski

p.o.

I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Malborku

 


 

  • Zdjecie