Jednostki podległe - Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Jednostki podległe

Jednostki podległe

 

Komisariat Policji w Nowym Stawie

Adres:
Nowy Staw 82-230,
ul.Bema 6,
tel.  47 74 22 982

Komendant Komisariatu Policji:
asp.sztab. Leszek Topór
tel. 47 74 22 982
 
 
 
 
 
 
 
Komisriat Policji nie funkcjonuje całodobowo.
Poza godzniami urzędowania funkcjonariuszy należy bezpośrednio kontaktować się
z Oficerem Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Malborklu,
pod nr tel. 47 74 22 822 lub 112.
 

 

Posterunek Policji w Starym Polu

 

 

  Adres: 
  82-220 Stare Pole
  ul. Marynarki Wojennej 6 ,
  tel.  47 74 22 978                                                                              

  Kierownik Posterunku Policji:
  asp. sztab. Zbigniew Murawski
  tel. 47 74 22 978                                                                                                                                                                         
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
Posterunek Policji nie funkcjonuje całodobowo. 
Poza godzinami urzędowania funkcjonariuszy należy bezpośrednio kontaktować się                                                          
z Oficerem Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Malborku,  
pod nr tel. 47 74 22 822 lub 112.