KOMISARIAT POLICJI W NOWYM STAWIE - Komisariat w Nowym Stawie - Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Komisariat w Nowym Stawie

Komisariat Policji w Nowym Stawie obejmuje miasto i gminę Nowy Staw oraz gminę Lichnowy
 

 Nadzorującym pracę Dzielnicowych Komisariatu Policji w Nowym Stawie jest:

Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Nowym Stawie asp.szt. Jarosław Jurgielewicz:
- tel. (55) 270-29-82,

- e-mail: jaroslaw.jurgielewicz@gd.policja.gov.pl 

REJON NR 1
Rejon obsługiwany przez st. sierż. Helenę Mazurkiewicz

 

tel. 271-51-07, tel. kom. 571335223
e-mail: dzielnicowy.nowystaw1@gd.policja.gov.pl 

swoim zasięgiem obejmuje następujące miejscowości w Gminie Nowy Staw: Chlebówka, Dębina, Kącik, Laski, Lipinka, Lubstowo, Martąg, Mirowo, Myszewo, Nidowo, Półmieście, Pręgowo-Żuławskie, Stawiec, Świerki,Tralewo,Trępnowy.
 

 Priorytetowy plan działania dzielnicowego:


- W okresie od 01.01 do 30.06.2019r. zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie zjawisk nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie niestosowania się do obowiązku używania elementów odblaskowych na drogach poza terenem zabudowanym po zmierzchu oraz jazdy rowerem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu. 
- Podmioty współodpowiedzialne i zaangażowane w te działania: dzielnicowi i funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Nowym Stawie, Naczelnik oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Malborku, Sołtysi miejscowości w rejonie gminy Nowy Staw. 

- Założone cele z poprzedniego okresu zrealizowano poprzez wyeliminowanie zjawisk spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz nienależytego sprawowania opieki nad zwierzętami.

 


REJON NR 2
obsługiwany przez dzielnicowego mł asp. Rafała Pańczak
tel. 271-51-07, tel. kom. 571335225
E-mail: dzielnicowy.nowystaw2@gd.policja.gov.pl

swoim zasięgiem obejmuje miasto Nowy Staw

 Priorytetowy plan działania dzielnicowego:


- W okresie od 01.01 do 31.06.2019r. zakładanym celem do osiągnięcia jest wyegzekwowanie od właściciela pustostanu przy ul. Kopernika w Nowym Stawie zabezpieczenia i prawidłowego oznakowania budynku i terenu przygległego celem wyeliminowania zagrożeń dla społeczeństwa wynikających ze stanu w jakim ten budynek konstrukcyjnie się znajduje oraz z uwagi na przebywające w tym miejscu osoby bezdomne, grupowanie się młodzieży, osoby spożywające alkohol i zażywające środki odurzające jak również kontrola zorganizowanych miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży pod kątem bezpieczeństwa i eliminacji zagrożeń na jakie mogą być narażeni uczestnicy. 
- Podmioty współodpowiedzialne i zaangażowane w te działania: dzielnicowi i  funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego  Komisariatu Policji w Nowym Stawie, Urząd Miasta w Nowym Stawie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku
- Założone cele z poprzedniego okresu zrealizowano poprzez wyeliminowanie przejawów demoralizacji wśród osób nieletnich poprzez cykliczne kontrole miejsc grupowania się młodzieży oraz wyeliminowanie zjawiska natrętnego żebractwa osób bezdomnych   i "dzikich wysypisk śmieci" poprzez wzmożone kontrole miejsc wskazanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.REJON NR 3
obsługiwany  przez sierż. szt. Damiana Włodowskiegotel. 271-51-07, tel. kom. 571335224 
 e
-mail: dzielnicowy.nowystaw3@gd.policja.gov.pl

swoim zasięgiem obejmuje następujące miejscowości w Gminie Lichnowy – Boręty Drugie, Boręty Pierwsze, Dąbrowa, Lichnowy, Lichnówki, Lichnówki Drugie, Lichnówki Pierwsze, Lisewo Malborskie, Parszewo, Pordenowo, Starynia, Szymankowo, Tropiszewo.

Priorytetowy plan działania dzielnicowego:

- W okresie od 01.01 do 30.06.2019r. zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie zjawiska grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją, popełniającej czyny karalne (zwłaszcza niszczenie mienia), kontrola miejsc gromadzenia się młodzieży, w szczególności terenu dworca PKP w Lisewie Malborskim gdzie dochodzi do dewastacji platformy dla osób niepełnosprawnych
- Podmioty współodpowiedzialne i zaangażowane w te działania: dzielnicowi i funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Nowym Stawie, Służba Ochrony Kolei, Polskie Koleje Państwowe S.A.
- Założone cele z poprzedniego okresu zrealizowano poprzez ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach niedozwolonych oraz wyeliminowanie zjawiska rowerzystów nieprzestrzegających przepisów  ruchu drogowego. W dalszym ciągu te zjawiska będą monitorowane poza planem działań.

 
 
 
 
  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie