POSTERUNEK POLICJI 

 Rejon obsługiwany jest przez dzielnicowego mł.asp. Jakuba Sadowskiego

.

tel. 55 271-30-07, tel. kom. 571335226
E-mail: dzielnicowy.starepole1@gd.policja.gov.pl

swoim zasięgiem obejmuje miasto i gminę Stare Pole

Priorytetowy plan działania dzielnicowego:

- W okresie od 01.07 do 31.12.2018r. zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie zjawiska przekraczania prędkości na ul. Marynarki Wojennej i w miejscowości Krzyżanowo oraz wyeliminowania zjawiska sprawowania nienależytej opieki nad zwierzętami. 
- Podmioty współodpowiedzialne i zaangażowane w te działania: dzielnicowy i policjanci Zespołu Prewencji Posterunku Policji w Starym Polu, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Malborku.
- Założone cele z poprzedniego okresu zrealizowano poprzez ograniczenie w znacznym stopniu zjawiska spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych i zakłócenia porządku publicznego w szczególności przez osoby nieletnie na terenie Starego Pola oraz ograniczenie w znacznym stopniu popełniania wykroczeń drogowych na ul. Marynarki Wojennej w Starym Polu i w miejscowości Krzyżanowo.

Uwaga! Do 25 października 2018 roku w zastępstwie obowiązki dzielnicowego pełni sierż szt. Mateusz Grudzień.
Nr art.:23, modyfikacja: 2014-03-31

Komenda Powiatowa Policji w Malborku
ul. Ch. de Gaulle`a 3
tel.055 270 28 10
Kanał RSS  policji
© 2001 - 2018 r.