Komisariat Policji w Nowym Stawie obejmuje miasto i gminę Nowy Staw oraz gminę Lichnowy
 

 Nadzorującym pracę Dzielnicowych Komisariatu Policji w Nowym Stawie jest:

Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Nowym Stawie asp.szt. Jarosław Jurgielewicz:
- tel. (55) 270-29-82,
- e-mail: jaroslaw.jurgielewicz@gd.policja.gov.pl 


REJON NR 1
Rejon obsługiwany przez st. sierż. Helenę Mazurkiewicz

 

tel. 271-51-07, tel. kom. 571335223
e-mail: dzielnicowy.nowystaw1@gd.policja.gov.pl 

swoim zasięgiem obejmuje następujące miejscowości w Gminie Nowy Staw: Chlebówka, Dębina, Kącik, Laski, Lipinka, Lubstowo, Martąg, Mirowo, Myszewo, Nidowo, Półmieście, Pręgowo-Żuławskie, Stawiec, Świerki,Tralewo,Trępnowy.

 
Priorytetowy plan działania dzielnicowego:


- W okresie od 01.07 do 31.12.2018r. zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych w szczególności w miejscowościach Świerki, Lipinka i Trępnowy oraz wyeliminowanie zjawiska nienależytego sprawowania opieki nad zwierzętami i licznymi zaniedbaniami w ich utrzymaniu.
- Podmioty współodpowiedzialne i zaangażowane w te działania: dzielnicowi i funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Nowym Stawie, Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "REKS", Urząd Miasta I Gminy w Nowym Stawie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Stawie
- Założone cele z poprzedniego okresu zrealizowano poprzez wyeliminowanie zjawiska nieumieszczania tabliczek z numerem porządkowym na posesjach oraz ograniczono zjawisko nienależytego sprawowania opieki nad zwierzętami i licznymi zaniedbaniami w ich utrzymaniu.


REJON NR 2
obsługiwany przez dzielnicowego mł asp. Rafała Pańczaktel. 271-51-07, 
tel. kom. 571335225
E-mail: dzielnicowy.nowystaw2@gd.policja.gov.pl

swoim zasięgiem obejmuje miasto Nowy Staw

 Priorytetowy plan działania dzielnicowego:


- W okresie od 01.07 do 31.12.2018r. zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie zjawiska popełniania wykroczeń porządkowych  i spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych na terenie całego miasta w szczególności przez osoby nieletnie oraz bezdomne, a także wyeliminowanie zjawiska  dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta.
- Podmioty współodpowiedzialne i zaangażowane w te działania: dzielnicowi i  funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego  Komisariatu Policji w Nowym Stawie, Urząd Miasta w Nowum Stawie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie, AGAPE Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych w Nowym Stawie
- Założone cele z poprzedniego okresu zrealizowano poprzez wyeliminowanie zjawiska niewłaściwego parkowania oraz poprzez prewencyjne działanie wobec małoletnich w czasie wolnym od zajęć szkonych zapobiegające ich demoralizacji.

REJON NR 3
obsługiwany  przez sierż. szt. Damiana Włodowskiegotel. 271-51-07, tel. kom. 571335224 
 e
-mail: dzielnicowy.nowystaw3@gd.policja.gov.pl

swoim zasięgiem obejmuje następujące miejscowości w Gminie Lichnowy – Boręty Drugie, Boręty Pierwsze, Dąbrowa, Lichnowy, Lichnówki, Lichnówki Drugie, Lichnówki Pierwsze, Lisewo Malborskie, Parszewo, Pordenowo, Starynia, Szymankowo, Tropiszewo.

 Priorytetowy plan działania dzielnicowego:

- W okresie od 01.07 do 31.12.2018r. zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu i palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych, kontrola miejsc gromadzenia się młodzieży, żeby zapobiec ich demoralizacji oraz wyeliminowanie zjawisko kierowania rowerami pod wpływem alkoholu.
- Podmioty współodpowiedzialne i zaangażowane w te działania: dzielnicowi i funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Nowym Stawie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Stawie
- Założone cele z poprzedniego okresu zrealizowano poprzez ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach niedozwolonych oraz wyeliminowanie zjawiska naruszania przepisów Ustawy o ochronie zwierząt.

Nr art.:22, modyfikacja: 2014-04-01

Komenda Powiatowa Policji w Malborku
ul. Ch. de Gaulle`a 3
tel.055 270 28 10
Kanał RSS  policji
© 2001 - 2018 r.